Základní údaje

Obchodní jméno:

STA-CON s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku dne 10.dubna 2002,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 87653
IČO: 26691728, DIČ: CZ26691728

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016

Adresa firmy/sídlo:

Neklanova 120/18, 128 00 Praha 28, Vyšehrad

Statutární orgán:

Ing.Vilém Silbrník / jednatel společnosti
Ing.Tomáš Penk / jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Václavské nám.16, 111 21 Praha 1
číslo účtu: 1943314309/0800